Dienstverlening Xafier workshops Workshop eigen regie van je loopbaan

Workshop eigen regie van je loopbaan

In de ochtend is de rode draad van de workshop bewustwording waar je nu staat op je loopbaanpad. Hierbij worden de resultaten van voorbereidingsopdrachten gebruikt. Bij deze bewustwording word je meegenomen in de visie dat de ontwikkeling van je loopbaan bij jou begint, als persoonlijk ondernemer van jouw loopbaan. Een persoonlijk ondernemer is er op gericht het beste uit zichzelf te halen om daarmee het beste uit de ander te halen en bij te dragen aan de maatschappij.
In de middag ga je met behulp van praktische instrumenten aan de slag. Aan de hand van jouw belangrijkste waarden, ga jij aan de slag om jouw loopbaanmissie te formuleren. Hierbij worden bewustwordingsmethodes van creatief denken ingezet. Van hieruit ga je aan de slag met een concreet actieplan voor de ontwikkeling van de eigen loopbaan.
Aan het eind worden buddy’s of groepjes samengesteld om de opgestelde actieplannen uit te werken in de komende maanden.