Dienstverlening Ontwikkelen naar duurzaamheid

Ont-wikkelen naar duurzaamheid

Volgens Xafier HRM is het vermogen van een organisatie om duurzaam te kunnen veranderen essentieel om succesvol duurzaam te kunnen ondernemen. Duurzaam veranderen betekent flexibel om kunnen gaan met datgene wat de omgeving vraagt. Een crisis wordt gezien als een kans om te leren, waardoor een organisatie ook in de toekomst beter in staat is succesvol met veranderingen om te gaan.

Succesvol duurzaam ondernemen als strategie betekent voor de HRM strategie:

  •     Profit: niet alleen korte maar vooral ook lange termijn denken of zowel resultaat- als ontwikkelingsgericht denken.
  •     Planet: bewustwording van de noodzaak te kunnen aanpassen aan de snelle veranderende omgeving enerzijds, en bewustwording van ieder individu over zijn/haar individuele capaciteiten om daaraan bij te dragen anderzijds.
  •     People: respect voor ieder individu en aandacht voor diversiteit van (nog te ontwikkelen) kwaliteiten van mensen.


Dit vertaalt zich in een Leven Lang Leren strategie. Een duurzame onderneming is de meest ontwikkelde onderneming waar waarden en principes de basis vormen, waar economische, sociale en ecologische belangen met elkaar in evenwicht zijn. Vaak zijn crisisperioden succesvol doorleefd, is de interne organisatie op orde en is men extern georiënteerd, bewust van de maatschappelijke verantwoordelijkheid en onderdeel van het grotere geheel.

Het streven naar het bijdragen aan duurzaam ondernemen vanuit haar mensvisie, is de missie van Xafier HRM voor de komende 10 jaar!