Dienstverlening Ontwikkelen naar persoonlijk ondernemerschap

Ont-wikkelen naar persoonlijk ondernemerschap

Om mensen te leren hun eigen verantwoordelijkheid te nemen, gebruikt Xafier HRM de stappen naar Persoonlijk Ondernemerschap (zie ook www.emovement.nl). Deze stappen zijn gebaseerd op het zelf sturing geven, zelf invloed hebben, vakmanschap optimaal gebruiken en reflecteren. Het gaat om het ombuigen van een reactieve houding naar een proactieve houding. Fouten maken mag, daar leer je van! Vier je successen om daarna weer nieuwe successen te boeken!

Met de lerende organisatie heeft Xafier HRM al kennis gemaakt bij de groei van Artsen zonder Grenzen in de periode 1990 - 1995. Daarna heeft Xafier HRM zich ontwikkeld naar persoonlijk ondernemer. Bij de Universiteit van Amsterdam heeft Xafier HRM de theorie en praktijk van de lerende organisatie en persoonlijk ondernemerschap in een module voor studenten ontwikkeld en uitgevoerd.

De lerende organisatie en persoonlijk ondernemerschap zijn geïntegreerd in de processen of projecten die Xafier HRM begeleidt en coacht.