Dienstverlening Ontwikkelen naar winst

Ont-wikkelen naar winst

Ontwikkelen naar winst creëert Xafier HRM door de mensvisie te koppelen aan de strategie en de organisatiedoelen. Hebt u inzichtelijk hoeveel winst uw personeel kan genereren door vanuit hun kracht en lerend vermogen innovatie te realiseren?

Hoeveel winst is indirect te maken door een verlaging van het ziekteverzuim, reduceren van werving en selectiekosten, zorgen dat er geen ongewenste uitstroom plaats vindt, maar wel gewenste uitstroom. En dat uitstroom dan zorgvuldig gebeurt zodat werkgever en werknemer beide tevreden zijn en het imago van de organisatie niet wordt geschaad.

Aantoonbare resultaten

Een project begeleid door Xafier HRM van een paramedische dienst naar ondernemerschap bij MeanderGroep Zuid-Limburg heeft laten zien dat zowel materiële winst is gegenereerd van 20% en de medewerkers efficiënter en met meer voldoening werken. Als teamcoach heeft Xafier HRM mede een ziekteverzuim teruggebracht van 12 % naar 6 %, Zij heeft als loopbaancoach veel medewerkers begeleid naar een nieuwe werkplek en resultaatgerichtheid bevorderd.