Dienstverlening Projecten Project ontwikkeling ondernemerschap in de zorg

Project ontwikkeling ondernemerschap in de zorg

Ontwikkeling paramedische dient zorgorganisatie naar ondernemerschap. Resultaten van dit project zijn: 20 % winstmarge, verbetering interne organisatie, reductie wachtlijsten, toename extramurale klanten, productencatalogus inclusief kostprijs, aanzet tot zorgmarketing en een positieve inzet, daadkracht en klantgerichtheid van de medewerkers.